Циблівська громада

Київська область, Бориспільський район

ПРАВИЛА благоустрою та утримання територій населених пунктів Циблівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Циблівської сільської ради

№ 863-12-VIIIвід 25.10.2021 року

______________Олександр ПАЛАГУТА

 

 

ПРАВИЛА

благоустрою та утримання територій населених пунктів Циблівської сільської ради

 

  1. Загальні положення.

 

         Правила благоустрою території сіл Циблівської ОТГ Бориспільського району Київської області (далі – Правила)  розроблені з урахуванням законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

         Дія цих правил поширюється на правовідносини, що вникають у сфері благоустрою населених пунктів громади і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

         Учасниками правовідносин з питань благоустрою, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

         Управління у сфері благоустрою здійснює виконавчий комітет Циблівської сільської ради.

         Рішення сесії Циблівської сільської ради щодо благоустрою  є обов’язковим для виконання розміщеними на території Циблівської ОТГ підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

         Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населених пунктів громади.

 

  1. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населених пунктів.

 

         Кожен громадянин Циблівської ОТГ має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території громади.

         Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх через наглядну агітацію.

         Внесення змін до правил здійснюється сесією Циблівської сільської ради у встановленому законодавством порядку.

         При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

 

  1. Повноваження органів самоорганізації населення в сфері благоустрою населеного пункту.

 

         Органи самоорганізації населення (вуличні та сільські комітети) мають право:

         вносити в установленому порядку на розгляд Циблівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою сіл;

         організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою сіл;

         здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил;

         інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою сіл;

         вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

 

  1. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою:

 

         До організації благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадські організації та мешканці населених пунктів.

         Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території громади.

         Межі об’єктів благоустрою та прилеглих територій визначаються виконавчим комітетом сільської ради у відповідності з договором, який укладається між власником об’єкта благоустрою та комунальним підприємством.

         Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування, що належать до комунальної власності Циблівської сільської ради), виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом сільської ради.

         Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

         Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту виконуються лише за умови отримання дозволу на виконання будівельних робіт, отриманих в установленому Законом порядку, і за погодженням з виконавчим комітетом сільської ради.

         Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

         Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

         Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель і споруд проводиться мешканцями вищезазначених будинків.

 

  1. Заходи з реалізації Програми благоустрою території населеного пункту.

 

         Реалізація Програми благоустрою території населених пунктів громади здійснюється наступним чином:

         Щорічно влютому місяці розробляються і затверджуються заходиз благоустрою села на поточний рік. В разі необхідності,  може коригуватись довгострокова програма благоустрою території села.

         В заходах благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території населеного пункту, та громадянами, які на ній проживають.

         Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

         Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників.

         Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

         Підприємства, установи, організації та мешканці села можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до благодійного фонду сільської ради.

         Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою сіл територіальної громади у повному обсязі несе комунальне підприємство «Заповіт» Циблівської сільської ради.

 

  1. Вимоги до впорядкування території населеного пункту.

 

         6.1. Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту.

 

         6.1.1.Підприємства, установи та організації мають право:

- брати участь у розробленні програм соціально – економічного та культурного розвитку територіальної громади заходів з благоустрою їх територій;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населеного пункту або призводить до її нецільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

- вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою територіальної громади.

6.1.2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

- утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору  з комунальним підприємством об’єкти благоустрою та прилеглі території;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені сроки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій,що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіяхнаслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру в установленному порядку;

- проводити згідно з планами, затверджених виконавчим комітетом Циблівської сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

- у процесі утримання об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- відшкодовувати збитки,завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

         Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємства, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

 

         6.2.Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту.

- користуватись об’єктами благоустрою населенного пункту;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

- вносити на розгляд виконавчого комітету та сільської ради пропозиції з питань благоустрою територіальної громади;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустроютериторії громади та внесення,а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб,дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих іспортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

 

         6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку;

- дотримуватись правил благоустрою території населених пунктів;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;

-проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур'яни наприсадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

-складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивдуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купках для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожевих собак на прив'язі або без прив'язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров'ю громадян;

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населенного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

 

         6.2.2.Громадянам у сфері благоустрою населенного пункту забороняється:

- вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрма пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в невідведених для цього місцях, а сааме: на вулицях, прибункових  територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

- засмічувати папером, недопалками, ганчір'ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, парки, сквери, пляжі таінші громадські місця;

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

- порушувати (руйнувати чи псувати) дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати рекламу;

- мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні заходи на тротуарах і оголошення у не відведених для цього місцях: у парках, скверах, на берегах річок і водойм;

- здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

- порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

- порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

 

         6.3. Організація утримання зелених насаджень на території населених пунктів територіальної громади.

         Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь – якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

         Охорона, утримання і відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом і сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих в постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

         Видалення зелених насаджень здійснюється згідноз «Порядком видалення дерев, кущі, газонів і квітиків у населених пунктах», затверджених Постановою Кабінету Міністрі Українивід 01.08.2006 № 1045.

         Відповідальними за збереження зелених насаджень іналежний догляд за ними в межах селах є:

- на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях – установи, організації і підприємства;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

         Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, установами власними силами або спеціалізованими організаціямизгідно із замовленням та оплатою за виконані робот из подальшим оформленняордера на видалення зелених насаджень.

         Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населенного пункту здійснюється тільки за умови погодження з виконавчим комітетом Циблівської сільської ради.

         Охорона зелених насаджень сіл Циблі, Вінниці, Лецьки, Пологи – Чобітьки, Пологи – Яненки, Світанок, Хоцьки є громадським обов'язком кожного жителя. Усі громадяни територіальної громади повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

 

         6.4. Організаціясанітарного очищення території населених пунктів територіальної громади.

         Формування системи санітарного очищення території населених пунктів, збирання сміття і вторинних ресурсів, а також їх своєчасне вивезення буде здійснюватись за окремою Програмою поводження з твердими побутовими відходами, яка в подальшому буде складовою частиною цих Правил та буде затверджена відповідним рішенням сесії Циблівської сільської ради.

         Загальносільським санітарним днем на території Циблівської сільської ради встановлюється кожний четверг тижня.

         Відповідальність та контроль за організацією санітарного очищення території населених пунктів Циблівської ОТГ покладається на виконавчий комітет Циблівської сільської ради.

 

         6.4. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів.

         Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів Циблівської сільської ради, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будинків і споруд, розміщених на території  об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

         Фінансування заходів з благоустрою території населенного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та міцевого бюджетів, кштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

         Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населенного пункту.

 

         6.5. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів з благоустрою.

         На об’єктах благоустрою населенного пункту забороняється:

- виконувати земляні роботи та інші спеціальні роботи без дозволу, виданного в установленному законодавством порядку;

- пошкоджувати тверде покриття доріг і тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;

- вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків не у відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

- встановлювати технічні засоби регулюваддя дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справУкраїни;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходивиробництва тощо;

- кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

- захаращувати придорожні території, а також балкони, лоджії та вікна і під'їзди  будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

- наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відповідних для цього місцях;

- самовільно відключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

 

  1. Контроль за дотриманням Правил благоустроютериторії Циблівської об’єднаної територіальної громади.

 

         7.1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території населених пунктів ОТГ здійснюють Циблівська сільська рада та її виконавчий документ.

         Самоврядний контроль за станом благоустрою території населених пунктівОТГ здійснюється шляхом:

- проведення перевірок території;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрої села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Циблівської сільської ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил;

 

         7.2. Громадський контроль у сфері благоустрою території населених пунктів здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів та цих Правил.

- проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населенного пункту;

-складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населенного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних д відповідальності;

- допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих Правил.

 

  1. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населенного пункту

 

         До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населенного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

- порушенні Правил благоустрою населених пунктів Циблівської сільської ради (стаття 152 Кодексу України про адміністративні порушення);

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об'єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні порушення);

- порушення правил утримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні порушення);

- порушенні вимог законодавчих та інших нормативно – правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- самовільному занятті території (частини території) об’єкту благоустрою села;

         Пошкодженні(руйнуванні, чипсуванні) вилично – дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населенного пункту.

 

 

Секретар сільської ради                                                    Антоніна ЄФІМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь