Циблівська громада

Київська область, Бориспільський район

Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом

Електронний документообіг між платником податків

та контролюючим органом

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 42.6 ст.42 ПКУ,
електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом
здійснюється відповідно до ПКУ, Законів України від 22.05.2003 №851-IV
«Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05.10.2017
№2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»
без укладення відповідного договору.
Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб
платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання
ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника
податків, та визначає їхні повноваження.
Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після
надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного
документа у встановленому форматі з дотриманням вимог Законів №851 та
№2155.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Мій ФОП у застосунку «Моя податкова»

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що в мобільному
застосунку «Моя податкова» доступні сервіси для фізичних осіб – підприємців.
- Мій ФОП у розділі «Мої дані» застосунку:
інформація про реєстрацію ФОП та обрання спрощеної системи оподаткування;
- подання податкових декларацій платника єдиного податку:
для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування для першої – третьої
груп, у розділі «Послуги»;
- сплата податків: 
доступна у «Стані розрахунків з бюджетом» розділу «Послуги».
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області
Земельний податок у фізичних осіб: Терміни нарахування та строки

сплати

ГУ ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.286.5 ст.286 ПКУ,
нарахування плати за землю фізичним особам проводиться контролюючими

органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку
фізична особа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику
податку у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 01 липня поточного року
податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою,
встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ, разом із детальним
розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити
кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та
розмір пільги зі сплати податку.
Фізичними особами земельний податок сплачується протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення - абзац перший п. 287.5 ст. 287
ПКУ.
Податковий період, порядок обчислення орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності, строк сплати та порядок її зарахування до
бюджетів застосовуються відповідно до ст. 285 – 287 ПКУ (п. 288.7 ст. 288
ПКУ).
Більше інформації читайте тут.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Грошове зобов'язання платника податків

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п.14.1.39 п.14.1
ст.14 ПКУ грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник
податків повинен сплатити до відповідного бюджету або на єдиний рахунок як
податкове зобов'язання та/або інше зобов'язання, контроль за сплатою якого
покладено на контролюючі органи, та/або штрафну (фінансову) санкцію, що
справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог
податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення
законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пеня.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ

ГУ ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.184.1 ст.184
ПКУ, реєстрація платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації, яка
проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у
разі якщо:
а) особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців,
подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість
оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12

календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 ПКУ, за умови
сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених цим розділом;
б) особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення,
затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт/розподільчий баланс
відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із
податку у випадках, визначених цим розділом;
в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник
ЄП, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ;   
г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних
податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з ПДВ та/або
подає таку декларацію, яка свідчить про відсутність постачання/придбання
товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи
податкового кредиту; 
ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник податку,
визнані рішенням суду недійсними;
д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію ЮО - банкрута;
е) платник податку ліквідується за рішенням суду (ФО позбувається статусу
суб’єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її
податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням
суду;    
є) ФО, зареєстрована як платник податку, померла, її оголошено померлою,
визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну
дієздатність;    
з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління
майном, угоди про розподіл продукції (для платників податку, зазначених у п.п.
4, 5 і 8 п. 180.1 ст. 180 ПКУ) або закінчився строк, на який утворено особу,
зареєстровану як платник податку.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області
Шановні громадяни! Скористайтесь електронними сервісами ДПС для

звірки стану розрахунків з бюджетом!

ГУ ДПС у Київській області повідомляє громадян, що звірку стану розрахунків
з бюджетом платники податків мають можливість здійснити самостійно,
через Електронний кабінет. 
Крім того, в територіальних органах податкової служби Київщини, при
податкових інспекціях розміщені Центри обслуговування платників, які
надають адміністративні послуги платникам податків, - тут можна отримати
інформацію щодо нарахованих податкових зобов’язань.
Проведення звірки в електронному форматі є зручним та економним для
платника податків способом, адже переглянути сформовані податкові
повідомлення-рішення про сплату майнових податків можна в електронних
сервісах ДПС, не витрачаючи час на відвідування податкового органу.

Для перегляду ППР  в Електронному кабінеті необхідно зайти в Електронний
кабінет для громадян, де знизу відобразиться поле “Повідомлення про
обов’язок сплатити грошову суму зобов’язань”.
У мобільному застосунку “Моя податкова” слід увійти в розділ “Мої податкові
повідомлення-рішення”, де будуть чітко вказані об’єкти, за які сплачується
податок.
Для роботи із зазначеними сервісами необхідно  мати електронний цифровий
підпис, або авторизуватись за допомогою «Дія підпис».
При виникненні питань щодо проведення звірки чи оновлення реєстраційних
даних, консультації можна отримати у фахівців Головного управління ДПС у
Київській області, в Центрах обслуговування платників, або за телефонами
«гарячих ліній», які розміщено на  субсайті ГУ ДПС в області
https://kyivobl.tax.gov.ua/
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Лізингові операції

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п.14.1.97 п.14.1
ст.14 ПКУ, лізингові операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу
(оренди), фінансового лізингу, операцій із зворотного лізингу.
Оперативний лізинг (оренда) - операція ЮО чи ФО
(лізингодавця/орендодавця), за якою лізингодавець/орендодавець передає іншій
особі (лізингоодержувачу/орендарю) основні засоби, придбані або виготовлені
лізингодавцем/орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються
фінансовим лізингом;
Фінансовий лізинг - господарська операція ЮО (лізингодавця), за якою
лізингодавець передає лізингоодержувачу майно, яке є основним засобом і
придбане або виготовлене лізингодавцем, а також усі ризики та винагороди,
пов'язані з правом володіння та користування об'єктом фінансового лізингу.
Терміни "фінансовий лізинг" та "фінансова оренда" для цілей ПКУ є
тотожними.
Зворотний лізинг - операція, що здійснюється ФО чи ЮО і передбачає продаж
основних засобів фінансовій установі (лізингодавцю) з одночасним зворотним
отриманням таких основних засобів такою ФО чи ЮО (лізингоодержувачем) в
оперативний лізинг (оренду) або фінансовий лізинг.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області
Шановні громадяни! Своєчасно повідомляйте податкові органи про зміни

у ваших реєстраційних даних

ГУ ДПС у Київській області нагадує громадянам – платникам податків, що у
разі змін в реєстраційних даних, зокрема,  зміні місця проживання, платник
податку зобов’язаний протягом місяця проінформувати про це орган податкової
служби. Для цього до ДПІ за місцем реєстрації необхідно подати заяву за
формою №5ДР.
Звертаємо увагу, що своєчасно внесена достовірна інформація про фактичні
реєстраційні дані фізичних осіб сприятиме своєчасному отриманню
громадянами ППР про нараховані суми майнових податків: земельного
податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
транспортного податку, надасть можливість своєчасно виконати обов’язок зі
сплати податків, не порушуючи граничних термінів сплати, та уникнути
фінансових санкцій.
Форму № 5ДР також можна подати дистанційно, скориставшись Електронним
кабінетом.
При виникненні питань щодо проведення звірки чи оновлення реєстраційних
даних, консультації можна отримати у фахівців Головного управління ДПС у
Київській області, в Центрах обслуговування платників, або за телефонами
«гарячих ліній», які розміщено на  субсайті ГУ ДПС в області
https://kyivobl.tax.gov.ua/.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області
СГ, який має ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями/
тютюновими виробами та планує призупинити діяльність, необхідно

подати заяву на анулювання таких ліцензій

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що згідно зі ст.15 ЗУ від 19.12.1995
№481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (роздрібна
торгівля алкогольними напоями (крім столових вин, а для малих виробників
виноробної продукції алкогольних напоїв без додавання спирту: вин
виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) або тютюновими
виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або
пальним може здійснюватися СГ (у тому числі іноземними СГ) всіх форм
власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на
роздрібну торгівлю.
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання СГ
розпорядження про її анулювання в електронній формі засобами електронного
зв’язку – част. 55 ст.15 Закону № 481.
СГ, який має ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями/
тютюновими виробами та планує призупинити господарську діяльність,
необхідно подати заяву на анулювання таких ліцензій.
Чинним законодавством не передбачено можливості призупинення дії ліцензії

на роздрібну торгівлю алкогольними напоями чи тютюновими виробами у
випадку тимчасового припинення СГ господарської діяльності.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Безоплатно надані товари, роботи, послуги

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п.14.1.13
п.14.1.ст.14 ПКУ безоплатно надані товари, роботи, послуги:
- товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за
якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів
чи їх повернення, або без укладення таких договорів;
- роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо
компенсації їх вартості;
- товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і
використані нею.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області
01 травня 2024 року набрали чинності зміни до Порядку обміну
електронними документами з контролюючими органами

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що 01 травня 2024 року набрав
чинності Наказ Мінфіну від 18.03.2024 №133, яким внесені зміни до Порядку
обміну електронними документами з контролюючими органами.
Зазначений Порядок приведено у відповідність із змінами до законодавства,
метою яких було забезпечення укладення угоди між Україною та ЄС про
взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та
імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної
ідентифікації.
Більше інформації читайте тут.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

ГУ ДПС у Київській повідомляє, що відповідно до п.п.14.1.106. п.14.1 ст.14
ПКУ, максимальні роздрібні ціни – це ціни, встановлені на підакцизні товари
(продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з
реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.

Максимальні роздрібні ціни (далі - МРЦ) на підакцизні товари (продукцію)
встановлюються для тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників
тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, виробниками
або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку,
встановленому ПКУ. Продаж суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, на які встановлюються МРЦ, не може здійснюватися за
цінами, вищими за МРЦ, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної
торгівлі підакцизних товарів.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області
Система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СОД РРО)
ГУ ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п. 14.1.278 п.14.1 ст.14
ПКУ, система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі - СОД
РРО) - інформаційна система, призначена для збору, зберігання, використання
даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів
розрахункових операцій (у тому числі електронних копій розрахункових
документів та фіскальних звітних чеків, створених РРО та ПРРО), перевірки
справжності та достовірності розрахункових документів.
Користувачам-покупцям (споживачам) через Електронний кабінет, що
функціонує відповідно до ст. 42 1 ПКУ, забезпечується можливість контролю
справжності та достовірності розрахункових документів, що зберігаються в
СОД РРО.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області
З 1 травня 2024 року Витяг щодо стану розрахунків з бюджетом можливо

отримати з 2013 року та в розрізі податків

ГУ ДПС у Київській області повідомляє про створення в приватній частині
електронного кабінету платника можливості отримання з 01 травня 2024 року
Витягу щодо стану розрахунків, починаючи з 2013 року за кожний рік окремо
та в розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) на
відміну отримання такого документу тільки за звітні періоди поточного року.
Також розроблено окремий функціонал для платників, які мають податковий
борг на день подання Запиту про отримання витягу щодо стану розрахунків з
бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС стосовно розрахунку
пені, яка буде нарахована на суму наявного податкового боргу на день
звернення платника.
Більше інформації читайте тут.
Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області
Подання до контролюючих органів повідомлень за ф. № 1-ОПП або ф. № 5-

ОПП у разі зміни видів діяльності

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 66.1 ст. 66 ПКУ,
підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є,
зокрема:
- інформація органів державної реєстрації;
- документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.
У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються
для взяття на облік, крім змін, які вносяться до ЄДР фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань та змін, про які платник податків
повідомив за основним місцем обліку, такий платник зобов’язаний подати до
контролюючому органу, в якому обліковується, уточнені документи протягом
10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів - п. 66.5 ст.
66 ПКУ.
Отже:
- стосовно платників, відомості про яких включаються до ЄДР - інформація про
зміну видів діяльності оновлюється в контролюючих органах на підставі
відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку визначеному
Законом № 755
- стосовно платників, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація
про зміну видів діяльності оновлюється на підставі уточнених документів та
заяви за ф. № 1-ОПП або за ф. № 5-ОПП.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Хто є резидентом Дія Сіті

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п.14.1.282 1 п.14.1 ст.14
ПКУ, резидент Дія Сіті - платник податку, що сплачує податок на прибуток
підприємств на особливих умовах, - це резидент Дія Сіті, який у порядку,
передбаченому п. 141.10 ст. 141 ПКУ, обрав або перейшов на відповідний
режим оподаткування.
Резиденти Дія Сіті, які не обрали (не перейшли) на відповідний режим
оподаткування, сплачують податок на прибуток підприємств на загальних
підставах та вважаються резидентами Дія Сіті, що не є платниками податку на
особливих умовах.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Перевірити інформацію стосовно бізнес-партнерів можна

на вебпорталі ДПС

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що на офіційному вебпорталі ДПС
працює електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»,
(https://tax.gov.ua/businesspartner).
Перевірити надійність ділового партнера, зокрема, його сумлінність у сплаті
податків, можливо ввівши відому інформацію в одне з полів або в обидва поля і
система здійснить пошук у базах даних, доступних для публічного
використання та повідомить про результати пошуку з зазначенням інформації
щодо відсутності/наявності боргу у платника податків.
У полі «Податковий номер» вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника податків/серія та/або номер паспорта (для ФО, які
мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та/або
номером паспорта).
У полі «Найменування/прізвище, ім’я, по батькові платника податків»
зазначається повністю точна назва платника податків.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області
Податкова вимога: терміни надсилання та відомості, що містить
ГУ ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.59.3 ст.59 ПКУ
податкова вимога разом з детальним розрахунком суми податкового боргу
надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного
строку сплати суми грошового зобов’язання.
Податкова вимога повинна містити відомості: про факт виникнення
податкового боргу та права податкової застави, розмір податкового боргу, який
забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та
можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про
опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом
податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних
торгів з їх продажу.
Більше інформації читайте тут.
Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь