Циблівська громада

Київська область, Бориспільський район

Пояснювальна записка до проекту рішення сесії «Про бюджет Циблівської сільської територіальної громади на 2024 рік»

Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії
«Про бюджет Циблівської сільської
територіальної громади на 2024 рік»

У зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації
проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні
введено воєнний стан, який наразі продовжено. Військові дії спричинили
руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної
діяльності, руйнування інфраструктури, що насамперед призводить до значних
економічних втрат як в Україні так і в Циблівській громаді. Негативний вплив
воєнних дій наразі унеможливлює розроблення реалістичних прогнозів
економічного і соціального розвитку як країни так і нашого регіону, тому в 2023
році призупинена дія статті 75¹ щодо складання прогнозів місцевих бюджетів.
Проект бюджету Циблівської сільської територіальної громади сформовано
відповідно до діючих на теперішній час положень Податкового та Бюджетного
кодексів України, Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік»,
враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України та інших нормативно –
правових актів.
Показники дохідної частини бюджету громади на 2024 рік розроблені на
базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку
України (попередніх) із застосуванням норм, бюджетного та податкового
законодавства, в умовах максимальної невизначеності та враховуючи норми дії
воєнного стану.
При формуванні доходної частини бюджету громади враховано:
 статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних
надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані макропоказники
Мінекономіки на 2023 рік та прогнозні (попередні) на 2024 рік доведені листами
05110-08-06/22354 від 16.08.2023 та 05110-08-06/31133 від 14.11.2023;
 фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2021 -
2022 років та 10 місяців 2023 року;
 продовження на 2024 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+ 4%)
нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів),
які спрямовуються на оплату за енергоносії;
 періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти
України.

ДОХОДИ

В структуру доходів бюджету сільської територіальної громади входять доходи
загального та спеціального фонду, трансферти (субвенція на утримання об’єктів
спільного користування, освітня субвенція).
Загальний обсяг бюджету Циблівської сільської територіальної громади
на 2024 рік за доходами складає 68 677 400 гривень.
Доходи загального фонду – 65 941 200 гривень.
Трансферти в загальній сумі – 24 806 200 гривень, в тому числі:
- освітня субвенція з державного бюджету – 21 803 100 гривень;

2

- дотація з місцевого бюджету на утримання закладів освіти за рахунок
відповідної дотації з державного бюджету - 982 800 гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на видатки у сфері освіти – 1 766 200
гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного
користування 254 100 гривень
В динаміці трансфертів показано, що:
- Базова дотація з державного бюджету на 2024 рік відсутня, так як індекс
податкоспроможності громади на 2024 рік визначено на рівні 1,1 що не
передбачає ні базової ні реверсної дотацій. При розрахунку було використано такі
дані:
- чисельність наявного населення Циблівської громади станом на 01.01.2022 року
за даними управління статистики 5 939 чол.;
- чисельність зареєстрованих внутрішньо-переміщених осіб станом на 25.08.2023
року (за інформацією Мінсоцполітики) 1 268 чол.;
- середній рівень надходжень на 1 жителя по Україні 4 049,23грн;
- очікуване надходження ПДФО за 2023 рік 28 004 600 (64%)грн
- індекс податкоспроможності бюджету Циблівської сільської територіальної
громади (1,1)
Власні доходи загального фонду місцевого бюджету в 2024 році складуть
42 901 200 гривень, що більше очікуваних надходжень в 2023 році на 4 496 200
гривень або 11,7%. (2023 рік – 38 405 000 гривень)
Структуру власних доходів загального фонду бюджету Циблівської
сільської територіальної громади формують 5 основних джерел а саме:
- податок на доходи фізичних осіб – 31 128 320 гривень, (питома вага
якого – 72,6%). Порівняно з 2023 роком збільшення склало 3 123 720 гривень або
11,10%. (в 2023 році – 28 004 600 гривень).
- єдиний податок – 7 311 960 гривень, (питома вага –17,0%). Збільшення
складе 1 068 870 гривень або 16,6%. (в 2023 році – 6 217 090 гривень)
- плата за землю – 2 192 600 гривень (питома вага –5,7%). Збільшення
складає 281 000 гривень або 3,8%. (В 2023 році – 2 111 600 гривень)
- акцизний податок – 1 038 410 гривень (питома вага – 5,1%), що більше
рівня попереднього року на 119 180 гривень або 13% (В 2023 році – 919 230
гривень).
Надходження акцизного податку передбачені від:
- реалізації ввезеного та виробленого пального (565 530 гривень);
- роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
(342 880 гривень)
- податок на нерухоме майно – 637 070 гривень (питома вага –1,5%).
Збільшення складе 1 770гривень або 2,7%. (В 2023 році – 635 300 гривень).
- плата за адміністративних послуг – 262 560 гривень. що нижче рівня
попереднього року на 45 560 гривень або 21% (в 2023 році – 217 000 гривень)
- інші надходження – 330 280 гривень. Збільшення складе 30 040 гривень
або 10%. (В 2023 році – 300 240 гривень), в тому числі:
Доходи спеціального фонду – 970 000 гривень., що зберігається на рівні
2023 року.

3

- екологічний податок – 36 000 гривень. Збільшення порівняно з 2023
роком складає 23,5% або 4 000 гривень;
- надходження від скидів забруднюючих речовин – 12 000 гривень;
- грошові стягнення за шкоду – 40 052 гривень;
- кошти від викупу земель – 472 948 гривень;
- власні надходження бюджетних установ –  424 000 гривень (без
благодійної допомоги); 2023 – 377 650 гривень., з них:
Плата за послуги – 350 000 гривень;
Плата за оренду – 74 000 гривень.
ВИДАТКИ

Загальний обсяг видатків бюджету Циблівської сільської територіальної
громади на 2024 рік передбачені в сумі – 68 677 400гривень.

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету громади пропонується визначити у сумі
67 707 400 гривень, в тому числі:
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків бюджету громади
складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ 66,5%,
які розраховані виходячи із мінімальної заробітної плати, передбаченої Закону
України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» в розмірі:
з 01.01.2024 – 7 100 грн, з 01.04.2024 – 8 000грн.
та ставки 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки в розмірі:
з 01.01.2023 - 2893 грн , з 01.04.2024 – 3 600грн.
Загальна сума видатків на оплату праці складає 45 733 211 гривень,
Зазначені видатки передбачено у повному обсязі.
Загальний обсяг видатків на енергоносії у 2024 році планується в сумі
7 921 700 гривень (очікувані видатки 2023 року – 8 479 500гривень). Передбачене
зростання видатків на енергоносії на 557 800 гривні, враховуючи затверджені
тарифи та коефіцієнти зростання тарифів, доведені Міністерством фінансів
України.
Видатки на харчування розраховані, виходячи із вартості харчування та
збереження режиму роботи ЗДО у літній період, всього по закладам освіти
передбачені в сумі 975 200 гривень (очікувані видатки 2023 року – 759 300
гривень, збільшення становить 215 900 гривень або на 28,4%).
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків бюджету сільської
територіальної громади складають видатки на освіту – 59,6%. На культуру
передбачено в бюджеті – 6,1%.
На виконання програм в бюджеті передбачено кошти в сумі 9 364 589
гривень.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
У проекті бюджету Циблівської сільської територіальної громади на
2024рік передбачено кошти в сумі 14 379 500 гривень на виконання повноважень
за бюджетними програмами:

4

- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах передбачено видатки у сумі
14 000 700 гривень на утримання виконавчого комітету сільської ради та
органу з питань фінансів. Загальна штатна чисельність складає 46 штатних
одиниць.
- Інша діяльність у сфері державного управління передбачено видатки на
виконання програми висвітлення діяльності Циблівської сільської ради та її
виконавчих органів (у сумі 40 000 гривень); програми розвитку трудового
архіву (338 800 гривень)
ОСВІТА
У проекті бюджету Циблівської сільської територіальної громади на 2024
рік передбачено кошти на утримання 3 закладів дошкільної освіти, один ліцей,
дві гімназії, одна початкова школа-філія, один інклюзивно-ресурсний центр.
Загальна чисельність працюючих складає 155 штатних одиниць.
Загальна сума видатків на освіту складає 40 337 911 гривень, очікувані
видатки за 2023 рік складуть 33 869 947 гривень.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У 2024 році з бюджету сільської територіальної громади буде фінансуватися
Комунальне некомерційне підприємство «Переяславський центр медико-
санітарної допомоги» Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради
із загальною штатною чисельність 15 штатних одиниць
Загальний обсяг коштів на фінансування установ охорони здоров’я в
бюджеті сільської територіальної громади на 2024 рік заплановано в сумі 1 843
700 гривень.
В результаті реформування галузі «Охорона здоров’я» медичні заклади, які
надають первинну та вторинну медичну допомогу фінансуються Національною
службою здоров’я України в рамках фінансування програми державних гарантій
медичного обслуговування населення. Відповідно до Бюджетного кодексу
України з бюджету громади проводиться співфінансування цих видатків для
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв.
КУЛЬТУРА
У проекті бюджету громади на 2024 рік передбачено кошти на утримання 10
закладів культури, а саме: 1 опорна бібліотека і 3 філії ; 5 будинків культури, 1
клуб. Загальна чисельність працівників 17 штатних одиниць. Загальна сума
видатків на культуру складає 4 154 200 гривень, очікувані видатки за 2023 рік
складуть 2 902 700 гривень; збільшення видатків порівняно з 2023 роком складе
1 251 500 гривень, або 43,1%.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
У проекті бюджету громади на 2024 рік передбачено кошти на утримання
Загальна сума видатків складає 30 000 гривень, очікувані видатки за 2023 рік
складуть 24 000 гривень;
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У проекті бюджету громади на 2024 рік на передбачено кошти на
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства та на
організацію благоустрою населених пунктів.
Загальна суму видатків на житлово-комунальне господарство громади складає
1 675 800 гривень, очікувані видатки 2023 року складають 7 340 380грн

5

Основні заходи, які планується реалізувати у 2024 році по житлово-
комунальному господарству за рахунок коштів загального фонду:
- програма «Благоустрою населених пунктів Циблівської сільської ради на
2023-2024 роки»;
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У проекті бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік
передбачено кошти на економічну діяльність в сумі 2 383 100 гривень, в тому
числі за бюджетними програмами:
- Здійснення заходів із землеустрою передбачені у сумі 200 000 гривень;
- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 2 165 100 гривень;
- Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування у сумі
18 000 гривень.
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
У проекті бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік
передбачено кошти на іншу діяльність в сумі 340 000 гривень, в тому числі за
бюджетними програмами:
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха передбачені у сумі 220 000гривень. Кошти цієї бюджетної
програми будуть спрямовані на створення і використання резерву
матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків
ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
- Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони передбачені у сумі
100 000 гривень
- Крім того, як і в минулі роки, в проєкті бюджету громади на 2024 рік
заплановані видатки:
- резервний фонд - в сумі 20 000 гривень;
ТРАНСФЕРТИ
- Відповідно до статті 93 Бюджетного Кодексу України та угод щодо
передачі відповідних коштів, Переяславській міській раді передбачається
субвенція із сільського бюджету на загальну суму 1 710 789 гривні., (на
відшкодування витрат на комунальні послуги та енергоносії вторинної
медичної допомоги)

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду бюджету громади пропонується
визначити у сумі 970 000 гривень, в тому числі:
- за рахунок коштів від орендної плати – 74 000 гривень, які будуть
спрямовані на:
державне управління в сумі 15 000 гривень
освіту в сумі 55 000 гривень
культуру в сумі 1 000 гривень
благоустрій в сумі 3 000 гривень
- за рахунок коштів плати за послуги бюджетних установ – 350 000 гривень,
які будуть спрямовані на організацію харчування в закладах освіти

6

- видатки спеціального фонду бюджету громади за бюджетною
програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»
передбачені у сумі 73 052 гривень.
- Видатки бюджету розвитку спрямовуються на культуру для завершення
робіт з капітального ремонту будинку культури
Крім того, як і в минулі роки, в проєкті бюджету громади на 2024 рік
заплановані видатки:
- резервний фонд - в сумі 20 000 гривень;
В цілому бюджет Циблівської сільської територіальної громади на 2024 рік є
збалансованим та бездефіцитним.

Начальник фінансового відділу Леся ІВЛЄВА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь